Oca 05 2015

Aldatma ve Boşanma

Aldatma ve Boşanma

Yakınlık ve cinsellik bir ilişkinin kalitesini belirler. Bu iki kavram ilişkinin aynası gibidir. Dünya üzerinde evliliklerin ortalama süresi 15 yıl kadardır ve ilk 3 yıl boşanmalar daha çok görülür. Aldatmak bir boşanma sebebi olarak görülebilir, ancak aldatma boşanmayı gerektirmez. Boşanma evli olmak gibi bir durumdur, bu durumda ilişkinin şekli, kalitesi ve ilişkinin bağlamı aldatmayla ilişkinin bitip bitmeyeceğini belirler. Hatta bazı kriz dönemleri ilişkinin pozitif yönde tırmanması için bir fırsat olabilir.

Aldatma bazen kadının görmezden geldiği, inkar ettiği bir durum olabiliyor. Özellikle bizimki gibi kapalı toplumlarda, kadın eşinin bu davranışına, düzenini bozmamak, boşanmış kadın olmamak, yenilgi gibi yaşayıp kabul etmemek, toplumdaki statüsünü değiştirmek istememek, ekonomik sıkıntılar, yeni bir yaşam kurmaktan korkmak gibi sebeplerden bildiği halde herhangi bir tepki vermeyebiliyor. Bununla beraber toplumdaki her erkek aldatır, elinin kiridir,   gibi genel kabuller ve ya erkek aldatıyorsa eşinin eksikliğindendir gibi inanışlar bu durumun sorgulanmasını bile etkiliyor. Aslında bu tutum var olan ilişkideki sorunların çözümlenmesi ve yeni bir hatta geçme, problem çözme gibi davranışları da engellemiş oluyor.

Aldatma, daha çok var olan ilişkideki çatışmaların çözümlenmemesi, eşle ilişkide mutlu olamama, yaşanılan anksiyetenin üçgenleşme yoluyla çözümlenmeye çalışılması gibi ana sebepten, ya da eşlerden birinin bireyselleşme, kendine alan yaratma, özgür hissetme, değişim gibi isteklerini ilişki içinde yapamayıp eşten uzaklaşarak isteklerini gerçekleştirme yoluna gitmesi sebeplerinden  olabiliyor. Bunların dışında kendine güven eksikliği, çeşitli psikiyatrik rahatsızlıklar, kişilik bozuklukları da sebeplerden bir kaçıdır.

‘Aldatılan kişi’, durumu kişiselleştirdiğinde; eşinin  kendisini yıpratmak, kendisinden  öç almak, kendisini beğenmemek gibi sebepler üretebiliyor. Bu düşünceler ve inanışlar ‘aldatılan kişi’ yi suçluluk ve öfke duygularının artmasıyla  daha   da olumsuz etkileyebiliyor. Aldatma kişinin yaptığı ve kişinin kendisine ait bir eylemdir, bir yerde tercih olabilir. Belli bir sadakat kontratını bir ve ya birçok sebeple ihlal etmektir.

Aldatma durumu ortaya çıktıktan sonra sonuçları ilişkinin dinamiklerine göre şekillenir. Bazı ilişkilerin tek bitme şekli bu olabilirken, bazı ilişkiler için bu kriz durumu  ilişkiye odaklanma, sorunlardan kaçmayı bırakma ve yeniden ilişkiden beklentileri netleştirme, ilişkiyi besleme sebebi olabilir.

Haz 14 2012

Senle beraber olsak da sevgilim

Senle beraber olsak da sevgilim

Yalnızlık,14 şubat, İlişki
Senle beraber olsak da sevgilim
Ayrılsakta, ölsek de bu yolda
Ömür boyu bağlansak da
Sevinsekte üzülsek de
Yalnızlık ömür boyu

Senle beraber olsakta sevgilim
Hiç görmesek birbirimizi, özlesek
Hep yalnızlık yavrum
Yalnızlık ömür boyu

Birden sen gelsen aklıma
Seni unutsam bazı bazı
Meraklansam gizlice,
Delice kıskansam seni

Hep yalnızlık var sonunda
Yalnızlık ömür boyu,
Hep yalnızlık var sonunda
Yalnızlık ömür boyu

Yalnızlığın tanımı çok çeşitlidir: yalnızlık, öznel ve nesnel tanımlanabilir. Bu yüzden de karmaşık bir konudur. Nilsson ve arkadaşları: yalnızlığın, kişisel ve üzücü negatif deneyimlerle, psikolojik güvenlik ihtiyacı temeline dayanan insan ilişkilerinden çekilme/uzaklaşma olarak tarif etmişledir, ancak nesnel sosyal izolasyon ile aynı anlamda olmadığını ve insanların kalabalıkta yalnız hissedebileceklerini ya da yalnız olmasına rağmen yalnız hissetmeyenlerin varlığını belirtmişlerdir.

Yalom 3 çeşit yalnızlık tarifi yapmıştır: kişiler arası ya da toplumsal yalnızlık, bölge şartları, kişilik özellikleri ve sosyal tecrübesizliğe bağlı olandır.
Kişisel ya da psikolojik yalnızlık: derinlerdeki kendilik parçalarının birbirleri ile ilişki kuramamasıdır.
Varoluşşal yalnızlık ise dünyadan ayrılmak gibidir,hiçlikle yüzleşmek ve kendi özgürlüğü ile tanışmaktır.

Gotesky 4 çeşit yalnızlık tarif etmiştir;
1) fiziksel olarak diğerlerinden ayrı olma
2) yalnız hissetme, yabancılaşma,
3) kişisel deneyimleri sonucu kendisini yabancı hissetme,
4) düşünme ya da yaratıcılık amaçlı yalnızlığı isteme, tercih etmek.

Bazı varoluşçu felsefeciler insan bilincindeki temel yapının yalnızlık olduğunu belirtirler. Ancak İnsan doğası gereği sosyal bir varlıktır, zaman zaman yalnız kalma isteği görülse de kronik yalnızlık psikolojik problemler getirebilir. O. Rank, insanın her zaman anne karnındaki rahatlığı, ilk hazzı aradığını ve anneden ilk ayrılışla beraber yaşadığı yalnızlık kaygısını sürekli bilinçaltında taşıdığını belirtir. Rank’ a göre, kaygılarımızın kaynağı olan yalnızlık, doğumdan itibaren bizi huzursuz eder. Hayatı anlamlandırmada, değer vermede yaşanılan ilişkilerin kalitesi önem taşır.
Ancak yalnızlığı olumsuz olarak etiketlemek doğru değildir, bazen insanın kendini ve dünyayı anlaması, tanıması, başkalarını tanıması için bir zemin oluşturabilir, ayrıca yaratıcılık ile de ilişkisi vardır; yaratmada farklı nesneler ile ilişki kurulup bir anlam ve anlatım sağlanır. Yalnızlık yaşantılarına verilen anlama göre onun olumsuz veya olumlu algılanması söz konusu olabilmektedir. Doğu toplumlarında yalnızlık,acı, terkedilmişlik, kimsesizlik, mutsuzluğu çağrıştırırken, batı toplumlarında bireyselliği çağrıştırabilir. Fakat yalnızlık sosyal ilişkilerdeki tecrübesizlik ve başarısızlık sonucu beklentilerin gerçekleşmemesi ve duygusal bir boşluk oluşması şeklinde de hissedilebilir.

Doğumdan itibaren ilişki kuran insan, çeşitli yaşlarda farklı kişilerle ilişki kurmaya başlar. İlk önce bebek anne ile yakın ilişki içindedir, sonra sisteme baba girer ve bebeklikten çıkınca anne, baba ve akrabalar, aile kavramı ön plandadır. Ergenlikle beraber arkadaşlar ve flörtler ön plana çıkar, ve yetişkinlikle beraber beklenen,  bir sevgi nesnesi ile derin ve anlamlı bir  ilişki kurabilmektir.

Bir antropologun yaptığı araştırmada yaş, cinsiyet, cinsel yönelim, dini inanç ve etnik grup fark etmeksizin aşık olan insanların partnerleri ile ilgi sorulara benzer cevaplar verdiği belirtilmiştir. Yani yeryüzündeki insanlar aşkla ilgili aynı süreci yaşıyorlar diyebiliriz. Bu yüzden de evrensel bir dil aşk şarkıları, şiirleri ve filmleri… Aşk kimileri için inanılmaz bir mutluluk, kimileri için tam bir acı kaynağı , peki nasıl oluyor da herkese dair olan bir şey bu kadar farklı anlamlandırılabiliyor?
Duygularımızı düşüncelerimiz şekillendiriyor diyebiliriz. Yaşadığımız olaylara, geçmiş deneyimlerimizle, aileden öğrendiğimiz ilişki kalıpları ile, bizzat tecrübe etmesek de okuduklarımız, gördüklerimiz, karşılaştıklarımızı sentezleyerek tepki veriyoruz. Aşk bir yaşantıdır, ve bu yaşantıya verilen anlam kişiye göre değişir. Eğer verdiğiniz anlamlar  olumsuzsa sürece değil, sonuca dair düşünmeniz ön plandaysa  sevgili ile ilgili her şey size olumsuzduygular çağrıştıracaktır. Yalnızlık acı, aşk acı, her şey acı… Böyle düşünüyorsanız baktığınız gözlüğü değiştirmek gerekir.
14 Şubat olarak belirlenmiş sevgililer gününde yalnızlar bu günü nasıl geçirsin gibi bir soruya verilecek cevap; MFÖ’nün şarkısında söylediği gibi, doğumdan itibaren  yalnızlığın ömür boyu olduğunu kabul etmek  ve içimizdeki ve dışımızdaki nesnelerle kurulan anlamlı ilişkilerle  yaşamın bir değer, mana kazandığı olabilir. Bu nedenle sevgililer gününde yalnız olmak önemli değildir, diğer zamanlarda sevgili ile ve herkes ile kurduğumuz ilişkilerin nasıl olduğu önemlidir. Sevgililer gününde ve diğer günlerde  partneri olmayanlar anlamlı ve derin ilişkiler kurmak (bulmak değil) için nasıl düşünmeli ve davranmalıyım hakkında düşünebilirler. Aşk doğuştan hormonlarla olan bir şeydir: ilişkiler yatırım gerektirir, ilişkiler canlıdır, doğar, büyür, gelişir, sizden beslenir ve sizi besler. Bakmadığınız beslemediğiniz, önemsemediğiniz,  geliştirmediğiniz bir ilişki canlı kalamaz.

İlişki sürecine odaklanıldığında, anlamlandırmalar daha çok olumlu gerçekleşir, ilişki  devam etsin etmesin, olumsuz duygular daha az olumlu duygular daha fazla olacaktır. Puşkin ‘in sözleri buna dairdir:

‘Öyle hoş öyle güzeldi ki sevgimiz,
Umarım bir başkasınca da böyle sevilirsiniz.’

Özetle, sevgiliniz olsun ve ya olmasın hayatınızdaki tüm ilişkiler ve bu ilişkilerin kalitesi keyifli yaşamın ana unsurudur.

Şub 02 2012

Regl Dönemi Psikolojisi

Regl Dönemi Psikolojisi

Çoğunlukla adet döneminin öncesinde ortaya çıkan duygusal,fiziksel ve davranışsal değişiklerin gözlendiği ve adet döneminin sonunda sona eren tabloya adet öncesi disforik bozukluk denir .Amerikan psikiyatri birliği bu durumu hastalıklar arasında tanımlamıştır.
Devamı →

Şub 02 2012

Evlenmeden Önce Bireysellik

Evlenmeden Önce Bireysellik

Evlilik, fiziksel,emosyonel,ekonomik bir birlikteliktir.Kişiler, evliliğe geçmeden önce orijinal ailesinden ayrılabilecek kapasitede ve bireyselliklerini kazanmış olmalıdırlar. Tutarlı bir kendilik ve ayrışmış bir kimlik geliştirmede başarısızlık,aileye uzun ve yoğun bir duygusal bağlanmaya sebep olur.Ebeveynlere bu bağlılık ve bağımlılık ,kişinin kendisine ait bir sosyal yaşantı ve aile yaşantısı geliştirme yeteneğini engeller.
Devamı →

Şub 02 2012

Doğum Sonrası Dönemde Ebeveyn Nelerle Karşılaşır?

Doğum Sonrası Dönemde Ebeveyn Nelerle Karşılaşır

Doğum sonrası depresyon annenin ve dolaylı olarak çocuğun sağlığını etkileyen önemli problemlerden biridir. Hamilelik ve doğum normal sağlıklı kadınlar için bile yorucu bir süreçtir. Doğum sonrası dönemde yeni anne, rolüne alışmak, çocuğa güvenli bir çevre sunmak,çocuğun öz bakımını gerçekleştirmek, bebekle iletişim kurmak, kendi fiziksel ve sosyal ihtiyaçlarını da gidermek, evin sorumluluğunu devam ettirmek durumları ile karşı karşıyadır. Daha önce var olan sistem yerine farklı bir sistem oluşturmak görevi ortaya çıkmaktadır.
Devamı →

Şub 02 2012

Ayrı ayrı tatil yapmak bir ilişkiyi nasıl etkiler?

Ayrı ayrı tatil yapmak bir ilişkiyi nasıl etkiler?

İlişki belli bir yakınlığı gerektirir ve kişilerin rahat ettiği bir mesafe aralığı ilişkinin en başlarında bilinçli yada bilinçsiz belirlenir. Bu mesafe aralığında kişilerden bazen biri daha yakın olmak ister ,diğerine bu yakınlık boğucu ,bastırıcı,sıkıştırıcı gelebilir. Ancak çiftler birbirlerinin sınırlarına anlayış gösterip ihtiyaçların nasıl olduğuna bakabilirlerse yakınlık/uzaklık konularında daha az çatışırlar yada çatışmaya gerek kalmaz. Bu noktada şunu belirtmek gerekir iyi,keyifli ilişkiler eşlerin daha fazla birlikte olma güdüsünü tetikler.Ayrı ayrı tatil yapmak iyi bir ilişkiyi etkilemez, ‘etkilenmiş’ olan ilişkideki bireyler ayrı tatil yapmayı tercih ediyor olabilirler.
Devamı →